One Response

  1. author

    Fleta7 sene ago

    מדוע בוטלה האפשרות לשאול ולקבל תשובות מיידיות בפורום בנושאי אופק חדש? עד שמקבלים תשובות בבלוג יוצאת הנשמה. ח”—ÂÃזדמנѕת זו תודות לאריה על עבודתו המעולה בפורומים של הסתדרות המורים וגם באחרים .

    Reply

Bir cevap yazın